Wyspart - aktualności aktualności

Wyspart - polski Wyspart - wybór jezyka/language choice Wyspart - english Wyspart
EDUKACJA I ROZWÓJ PRZEZ SZTUKĘEDUKACJA I ROZWÓJ PRZEZ SZTUKĘEDUKACJA I ROZWÓJ PRZEZ SZTUKĘEDUKACJA I ROZWÓJ PRZEZ SZTUKĘEDUKACJA I ROZWÓJ PRZEZ SZTUKĘEDUKACJA I ROZWÓJ PRZEZ SZTUKĘEDUKACJA I ROZWÓJ PRZEZ SZTUKĘEDUKACJA I ROZWÓJ PRZEZ SZTUKĘEDUKACJA I ROZWÓJ PRZEZ SZTUKĘEDUKACJA I ROZWÓJ PRZEZ SZTUKĘEDUKACJA I ROZWÓJ PRZEZ SZTUKĘEDUKACJA I ROZWÓJ PRZEZ SZTUKĘEDUKACJA I ROZWÓJ PRZEZ SZTUKĘEDUKACJA I ROZWÓJ PRZEZ SZTUKĘEDUKACJA I ROZWÓJ PRZEZ SZTUKĘEDUKACJA I ROZWÓJ PRZEZ SZTUKĘEDUKACJA I ROZWÓJ PRZEZ SZTUKĘEDUKACJA I ROZWÓJ PRZEZ SZTUKĘEDUKACJA I ROZWÓJ PRZEZ SZTUKĘEDUKACJA I ROZWÓJ PRZEZ SZTUKĘ

EDUKACJA I ROZWÓJ PRZEZ SZTUKĘ

czerwiec – grudzień 2009

Udział w realizacji projektu Ambasady RP w Addis Abebie, w Etiopii, pt. „Edukacja i rozwój przez sztukę”. Zadanie dofinansowane w ramach małych grantów przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie. Prowadzenie warsztatów plastycznych dla dzieci.

Miejsce realizacji projektu:  Amigonian School, Guelele Sub –City, Addis Abeba, Etiopia - prywatna szkoła podstawowa.

Bezpośredni beneficjenci :
dzieci z dzielnicy Guelele, w projekcie wzięło udział 100 dzieci z trzech organizacji:
Tesfa- która zajmuje się sierotami, dziećmi żyjącymi w ubóstwie, dotkniętymi przez HIV / AIDS;
dzieci z osiedla Kechene, żyjące na ulicy, którymi opiekuje się Katolickie Stowarzyszenie Braci de Lasalle oraz dzieci ze szkoły podstawowej Amigonian, wykazujące zainteresowania plastyką, wybrane przez nauczycieli.

Cele projektu:

 • realizacja milenijnych celów rozwoju oraz wyrównywanie szans dzieci o niskim statusie społecznym
 • cele bezpośrednie:
  - podniesienie samooceny i wzmocnienie wiary we własne siły dzieci ubogich
  - podniesienie świadomości dzieci odnośnie własnych możliwości
  - umożliwienie dzieciom odkrycia własnych talentów i zainteresowań
  - edukacja i integracja poprzez sztukę-uczenie kreatywnego myślenia i poszukiwanie twórczych rozwiązań
  - edukacja dzieci na temat różnorodności, łamanie stereotypów względem dzieci ubogich, sierot i dzieci dotkniętych przez HIV / AIDS
  - edukacja ekologiczna- budowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci